NỘI THẤT GỖ HỐ NAI - NHẬT BAN MAI

  NỘI THẤT GỖ HỐ NAI - NHẬT BAN MAI

  NỘI THẤT GỖ HỐ NAI - NHẬT BAN MAI

  Thêm giỏ hàng thành công.
  Nghiệm thu

  Bàn giao – Thanh lý – Bảo Hành

  Sau khi công trình hoàn tất, quý khách sẽ cùng cán bộ kỹ thuật giám sát của Nhật Ban Mai VIỆT NAM. Tiến hành nghiệm thu về khối lượng công việc, số lượng, chất lượng của sản phẩm. Ký biên bản bàn giao nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thiết kế nội thất căn hộ.

  Công ty TNHH Nhật Ban Mai VIỆT NAM chịu trách nhiệm bảo hành 2 năm kể từ khi thanh lý hợp đồng.

  Chia sẻ:
  Tin liên quan