Resort Hải Âu - Phan Thiết

  Resort Hải Âu - Phan Thiết

  Resort Hải Âu - Phan Thiết

  Thêm giỏ hàng thành công.
  Resort Hải Âu - Phan Thiết

  Tên dự án: Công trình Resort Hải Âu

  Chủ đầu tư: Resort Hải Âu

  Vị trí: Phan Thiết

  Diện tích: 120m2

  Phong cách: Hiện Đại

  Design by Nhat Ban Mai

  Dự án liên quan